Regulamin i polityka prywatności

Są wszędzie i regulują wszystko. W naszej domowej atmosferze dbamy o przyjacielskie relacje, jednakże jak się domyślasz – odpowiednie ustalenia również muszę przedstawić.
§ 1
Umawianie wizyt

Zabiegi odbywają się pod adresem:
“Podaj Łapę Salon pielęgnacji dla psów”
ul. Wita Stwosza 10, 35-113 Rzeszów
strona internetowa: www.podajlape-rzeszow.pl

Terminy ustalane są telefonicznie pod nr telefonu: 501748339 lub w serwisie booksy.

Możliwe jest również umówienie wizyty za pomocą: Facebooka, instagrama oraz poczty e mail : podajlape.rzeszow@gmail.comDzień wcześniej wysyłany jest sms z przypomnieniem o terminie wizyty. W razie rezygnacji z wizyty z przyczyn losowych właściciel ma obowiązek poinformować o tym salon i zwolnić miejsce dla innego psa. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana i klient nie przyjdzie na wyznaczoną godzinę, nie zostanie przyjęty ponownie lub będzie musiał zapłacić za dwie wizyty z góry (tą, na którą się nie stawił i tą, na którą został ponownie umówiony).Dbając o komfort właścicieli i naszych czworonożnych klientów informujemy, że spóźnienie większe niż 15 min bez poinformowania Salonu, może prowadzić do automatycznego anulowania wizyty. W momencie anulowania, klient jest o tym informowany telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS.
§2
Lista rezerwowa
W przypadku braku wolnych terminów, można zapisać psa na listę rezerwową. W sytuacji, gdy zwolni się miejsce w danym dniu, dzwonimy do klienta z listy rezerwowej, zastrzegamy sobie
jednak prawo do poinformowania w pierwszej kolejności stałych klientów Salonu o wolnym miejscu w danym dniu.
§3
Odbiór psa
Prosimy o punktualne przyprowadzenie psa na umówioną wizytę.
Prosimy o punktualny odbiór psa zgodnie z informacją uzyskaną w Salonie. Istnieje możliwość zostawienia psa na dłużej, prosimy jednak poinformować o tym fakcie podczas umawiania wizyty.
Po wizycie pies zostaje wydany osobie, która go dostarczyła do Salonu lub osobie osobiście przez nią wskazanej.
W momencie odbioru psa, właściciel lub osoba upoważniona do odbioru psa, ma obowiązek dokładnego obejrzenia psa i zgłoszenia ewentualnych roszczeń co do wykonania usługi. Poprawki będą wykonane od razu jeśli nie będzie to kolidować z innymi wizytami lub w najbliższym wolnym terminie na koszt Salonu Podaj Łapę. Reklamacje przyjmujemy do 2 dni po wykonaniu usługi.

§4
Przygotowanie do wizyty
Prosimy o niekarmienie podopiecznych przed samą wizytą.
Dla komfortu psa, prosimy o wyspacerowanie ich przed wizytą, w celu załatwieniem ich potrzeb Fizjologicznych. W przypadku, gdy pies będzie się nagminnie załatwiał w salonie oznaczając teren, zostaną naliczone dodatkowe koszty.
Powierzając psa groomerowi, prosimy przekazać informacje o stanie jego zdrowia (alergie, choroby skórne, choroby narządów ruchu, chorobach układu krążenia, zaburzenia neurologiczne i inne), stanie jego sierści, ewentualnych alergiach na kosmetyki i smakołyki. Właściciel jest zobowiązany do
przekazania informacji o usposobieniu psa, jego niespokojnym lub agresywnym zachowaniu oraz o przebiegu wcześniejszych wizyt.
Psy stare, chore, bojaźliwe, o niezrównoważonym zachowaniu, strzyżone są wyłącznie na żądanie właściciela/ opiekuna psa i na jego odpowiedzialność, podpisując dokument “ o wzięciu odpowiedzialności za psa podczas przebywania psa w Salonie”
Salon nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa w wyniku zatajenia przez właściciela istotnych informacji.
Psy nieszczepione lub posiadające zaraźliwe choroby nie będą obsługiwane w Salonie.
Jeżeli jest to pierwsza wizyta szczeniaka w Salonie, prosimy o tym uprzedzić przy umawianiu wizyty w celu rezerwacji większej ilości czasu dla Państwa pupila. Nie strzyżemy psów poniżej 6 miesiąca życia.

§5
Wizyta w salonie
Orientacyjny czas zabiegów podawany jest przed wizytą.Podczas zabiegów pracownicy Salonu Podaj Łapę nie stosują środków odurzających i usypiających oraz nie używają agresji ani przemocy w stosunku do psów.
Prosimy również nie podawać samodzielnie takich środków psom przed wizytą w naszym salonie. Nie strzyżemy psów będących pod wpływem jakichkolwiek środków uspokajających. W Salonie Podaj Łapę stosowane są sprawdzone kosmetyki renomowanych firm.
Przy wizycie prosimy mieć ze sobą książkę z aktualnymi szczepieniami pupila.
Ceny usług uzależnione są od stanu sierści psa, jego zachowania, a także od zachowania właściciela. Określamy je indywidualnie do każdego psa po jego obejrzeniu oraz ocenie jakiego nakładu pracy wymaga. Telefonicznie podajemy jedynie orientacyjny koszt podany w ogólnodostępnym cenniku, który może ulec zmianie
U psów z dużym filcem i kołtunami, nadającymi się do rozczesania, będzie naliczana dodatkowa opłata do ceny usługi w wysokości 40 zł za godzine rozczesywania, konieczność doliczenia opłaty ocenia Groomer, wynika to z wydłużenia czasu wizyty i nakładu pracy.
Stali klienci salonu mają możliwość korzystania z bezpłatnych zabiegów między wizytami, tj. Obcinanie pazurków, higiena oczu i uszu, przycinanie włosów przy oczach, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Korzystając z usług salonu wyrażają Państwo zgodę na używanie wizerunku pupila w celach reklamowych.

§6
Obecność właściciela podczas wizyty
Pozostanie z pupilem podczas wizyty w naszym salonie jest możliwe, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa. Od momentu przekazania psa groomerowi, właściciel nie powinien podchodzić do stołu i rozpraszać uwagi psa. Nie zaleca się mówić do psa i go dotykać. Należy zachować bezpieczną odległość od stołu tak, aby pies nie chciał wchodzić opiekunowi na ręce.
Rozpraszanie psa głaskaniem, dawaniem przekąsek, mówienie do niego może spowodować brak nawiązania współpracy. Wiążą się z tym konsekwencje: wydłużenie czasu pracy, nierówne strzyżenie, większy stres dla psa, groomera i właściciela, wypadki – pracujemy przy użyciu ostrych narzędzi, co stwarza ryzyko skaleczenia zwierzęcia.
Zastrzegamy sobie prawo do wyproszenia właściciela z salonu, jeśli jego obecność za bardzo dekoncentruje psa. Jeśli pies jest mocno niewspółpracujący lub już na samym początku okazuje agresję, groomer może podjąć się wykonania usługi, tylko w obecności właściciela psa lub ma prawo odmówić wykonania usługi.
W przypadku gdy pies okazuje agresję w trakcie trwania usługi, Groomer ma prawo zaprzestać dalszego wykonywania usługi, niezwłocznie informując o tym właściciela.
§7
Nieszczęśliwe wypadki
W przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas wykonywania usług, pracownik Salonu ma prawo do skorzystania z konsultacji z lekarzem weterynarii wskazanym przez właściciela. Koszt niezbędnych wskazanych przez lekarza zabiegów, na podstawie FV ponosi Salon Podaj Łapę
W przypadku gdy Groomer zostanie pogryziony przez psa, w trakcie jego przebywania w Salonie Podaj Łapę,
koszty leczenia pokrywa właściciel psa.
W przypadku pogryzienia Groomera przez psa, Groomer ma prawo przerwać wykonywanie usługi.
§8
Informacje dodatkowe
Stanowiska pracy są dokładnie czyszczone po każdej wizycie i dezynfekowane sprayem Barbicide (szerokie spektrum działania, skutecznie niszczy wszystkie bakterie (m.in.: gronkowce jak MRSA, Pseudomonas a., Enterococcus h., prątki gruźlicy Tbc, Escherichia Coli), grzyby (Candida albicans) oraz wirusy łącznie z BVDV, Vaccinia, HIV (AIDS), H1N1, HBV i HCV – Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B i C. Jest bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera aldehydów i fenoli, nie wywołuje reakcji alergicznych i podrażnień).
Sprzęt używany do pielęgnacji jest każdorazowo odkażany w sterylizatorze Blue Active UV-C (podczas działania wykorzystywane jest promieniowanie UV o długości fali 254 nm, które niszczy mikroorganizmy, również chorobotwórcze uszkadzając ich DNA i RNA).
Podłogi myte są płynem Virkon S. Przeznaczony jest do stosowania w każdych warunkach, gdzie konieczne jest przeprowadzenie, dokładnej i skutecznej dezynfekcji. Posiada właściwości myjąco-dezynfekcyjne i zalecany jest do dezynfekcji powierzchni, sprzętów, maszyn i urządzeń wykonanych z metali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Działa bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo.
Robienie zdjęć i nagrywanie filmów przez właściciela psa na własny użytek jest możliwe w Salonie Podaj Łapę po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie groomera.
Groomer musi wyrazić zgodę na upublicznianie zdjęć i filmów.Ma również prawo zabronić rozpowszechniania zdjęć i filmów.
W przypadku psa bardzo zaniedbanego, Groomer bierze pod uwagę przede wszystkim poprawę stanu zdrowia i sierści psa, dlatego zastrzega sobie prawo do wykonania niezbędnych usług dostosowanych do aktualnych potrzeb sierści psa. Jeśli właściciel psa nie wyrazi zgody na zaproponowane usługi, Groomer ma prawo odmówić wykonania usługi.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
“Podaj Łapę Salon pielęgnacji dla psów”
ul. Wita Stwosza 10, 35-113 Rzeszów
strona internetowa: www.podajlape-rzeszow.pl
TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stronąnasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej


DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.